Posty

Obraz
               Bajkowy Dzień Dziecka I czerwca uczniowie z klas 4 - 8 przyszli do szkoły przebrani za swoich ulubionych bohaterów z bajek. Korytarzem szkolnym przechadzały się Myszki Mini, Miki, Koty, Królewny oraz inne ciekawe postacie. Zadaniem uczniów było także wykonanie plakatów, przedstawiających wylosowaną wcześniej bajkę oraz napisanie w punktach  jej streszczenia. Każda klasa w Dzień Dziecka dostała wszystkie opisy bajek, które były pomieszane. Zadanie polegało na posegregowaniu ich i wrzuceniu odpowiedzi do wcześniej przygotowanej skrzynki.                                           Plakaty bajek                                                 Skrzynka bajek                     Dzieci przebrane za wybranych bohaterów bajek                                   Życzenia dla dzieci od nauczycieli    
 Plakaty uczniów ZSP Bestwina  z okazji obchodów  Międzynarodowego Dnia Ziemi https://bestszkola-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/katarzynajonkisz_bestszkola_onmicrosoft_com/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B358BFFAD-DA5D-4202-A612-C30455374FCD%7D&file=Prezentacja12.pptx&action=edit&mobileredirect=true  
Życzenia walentynkowe od uczniów dla wszystkich nauczycieli, kolegów i koleżanek oraz pracowników szkoły. https://bestszkola-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/katarzynajonkisz_bestszkola_onmicrosoft_com/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D012825-6CE1-414C-B12F-49AC4AA1AD0D%7D&file=Prezentacja3.pptx&action=edit&mobileredirect=true      
Obraz
 Listy do patrona naszej szkoły  św. Jana Kantego. Autorami listów są uczniowie  klas 4 - 8.  
Dzień Edukacji Narodowej    Życzenia dla nauczycieli. Zapraszamy do obejrzenia filmiku,  naszej przewodniczącej SU, Antoniny Foksińskiej.  
Obraz
Międzynarodowy Dzień  Bez Przemocy    2 października w naszej szkole,zorganizowaliśmy Biały Dzień . Wszyscy uczniowie byli ubrani      w białe koszulki lub białe spodnie. W ten sposób,chcieliśmy zaakcentować Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy , który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 15 czerwca 2016 r.   Pamiętajmy , że przemoc NIGDY nie jest rozwiązaniem problemów. Wręcz przeciwnie, tylko je potęguje.   
Obraz
                           Dzień Języków Obcych W piątek w naszej szkole zorganizowaliśmy Dzień Języków Obcych. Każdy uczeń wybrał sobie język, w którym napisał słowo Kocham Cię. Oto kilka zdjęć, przedstawiających plakietki z napisami. Może uda Wam się rozpoznać w jakim języku uczniowie napisali swoje Kocham Cię.